Henrik Dahl.

Født: 31. mars 1883 i Kristiania[1]
Død: 15. april 1961 i Oslo

Henrik Fiuren Dahl. Visesanger. Ble cand.jur. i 1908. Fra 1911 til 1913 studerte han sang i Berlin, og opptrådte som konsertsanger i Norden og Tyskland i perioden frem til 1927. Direktør for kabareten Den røde lygte’ i Kristiania fra 1921 til 1923 og tilknyttet Chat Noir fra 1923 til 1925. Forretningsmann fra 1927, men kom tilbake til visesangen i 1938.

Søndag 24. august 1913 opptrådte Henrik Dahl i Bodø, hvorpå redaktør Thue skrev følgende anmeldelse i Bodø Tidende: Henrik Dahls Viseaften Søndag var, trods Regnveiret, mindre godt besøkt. I Advertisementet stod anført, at det var det «nyeste Repertorie» som skulde frem. Det kan vi ikke uttale os om, men det kan vi si, at de fleste Viser, der blev sunget, var slibrige og ekvivoke, hvilket blev særlig pointert ved Sangerens Miner og Gebærder. Det syntes som om det især var det uanstændige i Sangene som fanget hans Interesse og som han især hadde Lyst til. Den Maate hvorpaa han sang, var ofte meget støtende og upassende, han la derved en Betydning i Ordene som der ikke altid laa i dem. Det er besynderlig at en juridisk Kandidat ikke kan finde nogen anden Levevei end at reise Landet rundt og synge væmmelige Viser.

Lillehammer Tilskuer skrev deretter følgende: Henrik Dahl har følt sig krænket ved denne Omtale og har anlagt privat Injuriesak mot «Bodø Tidende». Det kan jo bli en fornøielig Sak – ti naturligvis maa Hr. Dahlop i Retten og synge sine Viser for at Retten kan avgjøre om de er «støtende», «upassende» og «væmmelige».

Redaktør Thue ble idømt 40 kroner i mulkt, 60 kroner i saksomkostninger og mortifikasjon av de påklagede ytringer. Han ble også forpliktet til å innta dommen i sitt blad.

Meddomsretten hadde nektet redaktør Thue å benytte Bodøs sogneprest og klokker som sakkyndige, og man fant det heller ikke nødvendig å la Henrik Dahl synge «Josef og Potifars Hustru» i retten. På grunnlag av dette anket redaktøren saken til lagmannsretten, men dette ble avslått av Høyesteretts kjæremålsutvalg.

[1] Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1881-1891, s. 109

InnspillingsdatoMatrisenummerTittelRolle
1910-09-05
Kristiania
616ahAmanda LundblomVokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
617ah[ukjent]Vokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
618ahByssan luVokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
619ahBackfishviseVokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
620ahEnsamjungfrun Betty Sederholms visaVokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
621ahKristianiaviseVokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
622ahTordyveln og fluenVokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
623aha) Jomfruen ved himlens port b) Halvor KlettenVokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
624ahMunkenVokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
625ahHaukeligaukenVokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
626ahFrognersætervisenVokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
627aha) Kärleksfunderinga b) Skepparvisa: Från England till SkottlandVokal (solo)
1911-09-02
Kristiania
3358abMin tösVokal (solo)
1911-09-02
Kristiania
3359abLilleguts viseVokal (solo)
1911-09-02
Kristiania
3360abFästmansköpetVokal (solo)
1911-09-02
Kristiania
3361abFyra små grisarVokal (solo)
1911-09-02
Kristiania
3362abSommernatVokal (solo)
1911-09-02
Kristiania
3363abAlfridas skæbne eller Den utro adelsmandVokal (solo)
1911-09-02
Kristiania
3364abLivets tunge stigVokal (solo)
1911-09-02
Kristiania
3365abAkedas mellem mand og kjæring [slettet]Vokal (solo)
1913-02-01
København
4865abKarneval [slettet]Vokal (solo)
1913-02-01
København
4866abLille Maja [slettet]Vokal (solo)
1913-02-01
København
4867abNr. Syttens rapport, fra «Olaves Petersens viser»Vokal (solo)
1913-02-01
København
4868abFredmas sang om Joseph og Potifars hustru, fra «Fredmans sånger»Vokal (solo)
1913-02-01
København
4869abSømandssangVokal (solo)
1913-02-01
København
4869 1/2abSømandssang [slettet]Vokal (solo)
1913-02-01
København
4870abMollbergs paradering vid korpral Bornands grav, fra «Fredmans epistlar»Vokal (solo)
1913-02-01
København
4871abSlagsmål på kroen ved Rostock/Tjänare Mollberg, fra «Fredmans epistlar»Vokal (solo)
1913-02-01
København
4872abAlfridas skæbneVokal (solo)
1913-02-01
København
4873abManden og konden satte dem nedVokal (solo)
1913-02-01
København
4874abSømandsviseVokal (solo)
1913-02-01
København
4875abI legetøjbutikkenVokal (solo)
1913-02-01
København
4876abMin ven, min kånde og min elskerindeVokal (solo)
1913-02-01
København
4877abDansevisen om de varme zoner, fra «Det grønne håb» [slettet]Vokal (solo)
1913-04-02
Berlin
2099akVed Rindals klipper, lirekasseviseVokal (solo)
1913-04-02
Berlin
2100akLille MajaVokal (solo)
1913-04-02
Berlin
2101akAlperosen, lirekasseviseVokal (solo)
1913-04-02
Berlin
2102akFarvel, lirekasseviseVokal (solo)
1913-04-02
Berlin
2104akDansevisenVokal (solo)
1913-04-02
Berlin
2105akKarneval [slettet]Vokal (solo)
1913-04-02
Berlin
2105 1/2akKarnevalVokal (solo)
1913-04-02
Berlin
2106akLivsglædeVokal (solo)