Charles Larsen
Arbeiderbladet 5. desember 1930.

Charles Barrat Larsen ble født i Kristiania 23. mars 1904 som sønn av skomaker Hagbart Larsen og hans hustru Maren Bolette Bergersen, og ble døpt i Fagerborg menighet 10. juli mens familien bodde i Vibes gate 16.

Larsen utmerket seg tidlig som tenor og fikk sangundervisning hos Wilhelm Kloed, hvorpå han studerte en tid i utlandet.

Han ble raskt en populær grammofonsanger for Columbia, men avsluttet karrieren allerede våren 1934 for å konsentrere seg om forretningsdrift, idet han etablerte skotøymagasinet R. & C. Larsen i Brugata 3 sammen med sin bror Ragnvald. Forretningen holdt det gående frem til våren 1970, da Øivind Engebretsen videreførte driften under eget navn.

I 1937 giftet Charles seg med Margit Larsson. Han døde i Oslo 1. mars 1968 og ble begravet fra Vestre gravlund kapell.