«Du spørger, mit barn, efter broder din» ble skrevet av Jacob Breda Bull til hans teateroppsetning om Petter Wessel Tordenskjold, som ble uroppført på Nationaltheatret i mars 1901.

Melodien var komponert av Johan Halvorsen. I den aller siste scenen fikk publikum overvære Tordenskjolds likferd. Dekket av Danebrog gled hans kiste i fakkelskinn opp gjennom Holmens kanal i Kjøbenhavn, mens orkesteret spilte sørgemarsjen:

Du spørger, mit barn, efter broder din;
han ganger for Danmark at stride.
Paa flaaden, som seiler ad sundet ind,
han stander sin fader ved side.
Gud dennem bevare!
Det har ingen fare:
De stævner til slag under Danebrog.

14. juni 1917 gikk en mann ved navn Sofus Kjeldsen i studio i New York for å spille inn den etter hvert svært kjente melodien.

Kjeldsen var født i 1887 og utvandret fra Rogaland til New York i 1907. Der tok han sangundervisning og ble etter hvert kjent som bariton. I de kommende årene ga han mange konserter for det norske emigrantmiljøet i Brooklyn.

I en konsertanmeldelse i mai 1910 skrev Nordisk Tidende følgende om Kjeldsen: «Vi tror, at naar hr. Kjeldsen lægger bort endel unödvendig affektion i miner og bevægelser, han vil kunne blive en akvisition, særlig brugbar i operaer».

Det sies imidlertid at Kjeldsens kone kunne styre sin begeistring for sin manns ambisjoner om å gjøre karriere av sangen, og dermed åpnet han i stedet en musikkforretning i Brooklyn. Sofus Kjeldsen døde i 1966, 78 år gammel.

Legg igjen en kommentar