Rettighetstekst: Denne plate må bare
Rettighetsselskap: Feldman + N.C.B. + BIEM
Priskode: –
Runout: ©N 532-1
Rettighetstekst: Denne plate må bare
Rettighetsselskap: N.C.B. + BIEM
Priskode: –
Runout: ©N 550-1
Rettighetstekst: Denne plate må bare
Rettighetsselskap: Norsk Musik-Forlag
Priskode: –
Runout: ©N 532-1
Rettighetstekst: Denne plate må bare
Rettighetsselskap: Copyright Royalties Supervision
Priskode: –
Runout: ©N 550-1
Rettighetstekst: Alle rettigheter forbeholdes
Rettighetsselskap: N.C.B.
Priskode: 1
Runout: CN 532-1
Rettighetstekst: Alle rettigheter forbeholdes
Rettighetsselskap: Copyright Royalties Supervision
Priskode: 1
Runout: CN 550-1