Rettighetstekst: Denne plate må bare
Rettighetsselskap: N.C.B.
Priskode: –
Runout: ©N 547-1
Rettighetstekst: Denne plate må bare
Rettighetsselskap: –
Priskode: –
Runout: ©N 563-1