Rettighetstekst: Denne plate må bare
Rettighetsselskap: Copyright Royalties Supervision
Priskode: –
Runout: ©N 538-2
Rettighetstekst: Denne plate må bare
Rettighetsselskap: Copyright Royalties Supervision
Priskode: –
Runout: ©N 539-2