Rettighetstekst: This record (made by patented process)
Rettighetsselskap: –
Priskode: –
Runout: Ⓦ N93 49254
Rettighetstekst: This record (made by patented process)
Rettighetsselskap: –
Priskode: –
Runout: Ⓦ N105 49286