Rettighetstekst: This record (made by patented process)
Rettighetsselskap: –
Priskode: –
Runout: Ⓦ N88 49304
Rettighetstekst: This record (made by patented process)
Rettighetsselskap: Copyright Control
Priskode: –
Runout: Ⓦ N91 49252