Rettighetstekst: Alle rettigheter forbeholdes platetilvirkeren …
Rettighetsselskap: –
Priskode: –
Runout: ©N 472-1
Rettighetstekst: Alle rettigheter forbeholdes platetilvirkeren …
Rettighetsselskap: N.C.B.
Priskode: –
Runout: ©N 473-2
Rettighetstekst: Alle rettigheter forbeholdes platetilvirkeren …
Rettighetsselskap: –
Priskode: 1
Runout: ©N 472-1
Rettighetstekst: Alle rettigheter forbeholdes platetilvirkeren …
Rettighetsselskap: N.C.B.
Priskode: 1
Runout: ©N 473-2
Rettighetstekst: Alle rettigheter forbeholdes platetilvirkeren …
Rettighetsselskap: –
Priskode: 2
Runout: ©N 472-1
Rettighetstekst: Alle rettigheter forbeholdes platetilvirkeren …
Rettighetsselskap: N.C.B.
Priskode: 2
Runout: CN 473-3