Grammofonplaten som tåler alt

Våren 1930 ble firmaet Norsk Phonycord A/S etablert for å selge de nye tyske phonycord-platene, som ble annonsert som bøyelige og uknuselige. I april inviterte agenten og grossisten Finn Meder pressen til en demonstrasjon på Hotell Bristol i Oslo.

Les mer

Den snurrende, syngende grammofonplate

Radioen fikk sitt gjennombrudd i Norge i 1920, og 29. april 1925 fikk aksjeselskapet Kringkastingen konsesjon for sendinger på Østlandet. Ville radioen konkurrere ut grammofonen? Trondhjems Adresseavis fremsto som fremoverlente teknologioptimister i sin artikkel som sto på trykk 7. mars …

Les mer

Paa Konsert uden at røre Benene

Høsten 1903 besøkte filologen og forfatteren Didrik Grønvold en venn på Hamar, og som nettopp hadde anskaffet seg en såkalt «Grammophon». Dette var en såpass skjellsettende opplevelse at han satte seg ned og forfattet en utførlig beskrivelse til Fædrelandsvennen.

Les mer

Dette mærkelige Instrument

Mandag 22. januar 1878 bragte Aftenposten nyheten om fonografens oppfinnelse. Allerede påfølgende fredag fant redaksjonen det nødvendig å bringe til torgs en utførlig beskrivelse av Edisons genistrek.

Les mer

En ny Opfindelse meldes

Var Aftenposten først ute med å videreformidle nyheten om Edisons oppfinnelse av fonografen? Dette sto på trykk i hovedstadsavisen 22. januar 1878.

Les mer

Den gjorde rene Mirakler

Thomas Edisons fonograf skapte oppstandelse da den ble presentert for vitenskapsmiljøet. Flere norske aviser bragte referater fra slike presentasjoner. Verdens Gang fulgte opp 13. juni 1878, og kunne videreformidle Edisons geni for hele landet.

Les mer

Vi maa have en Bugtaler blandt os!

– Vi maa have en Bugtaler blandt os! lød den umiddelbare reaksjonen da det franske vitenskapsakademiet fikk presentert Thomas Edisons nye oppfinnelse: Fonografen. Historiene om den tekniske nyvinningen gikk land og strand, og 6. april 1878 nådde nyheten Møre og …

Les mer

En Privatvisit hos «en notabel Reisende»

Sommeren 1878, kun ett år etter at Thomas Edison hadde presentert sin oppfinnelse for verden, gjorde fonografen sin første opptreden på norsk jord. Møtet mellom nysgjerrige nordmenn og den tekniske nyvinningen ble utførlig beskrevet i en artikkel som kom på …

Les mer