Den gjorde rene Mirakler

Thomas Edisons fonograf skapte oppstandelse da den ble presentert for vitenskapsmiljøet. Flere norske aviser bragte referater fra slike presentasjoner. Verdens Gang fulgte opp 13. juni 1878, og kunne videreformidle Edisons geni for hele landet.

Les mer

Vi maa have en Bugtaler blandt os!

– Vi maa have en Bugtaler blandt os! lød den umiddelbare reaksjonen da det franske vitenskapsakademiet fikk presentert Thomas Edisons nye oppfinnelse: Fonografen. Historiene om den tekniske nyvinningen gikk land og strand, og 6. april 1878 nådde nyheten Møre og …

Les mer

Sort gull fra Oslo

De lå og blinket som sort gull idet jeg åpnet pakken fra Oslo: Bel Canto Record, Concert Record Gramophone, Odeon og gammel Columbia.

Les mer

Platene som ruslet fra Ringerike

En god bunke gamle 78-plater fant veien fra lille Tyristrand i Ringerike helt frem til Molde, og man kan rapportere om godt føre. Samtlige kom uskadet frem.

Les mer

En emigrant vender hjem igjen

Innspillingene ble gjort i Norden og platen ble produsert i Amerika – og nå tok gamle Adolf Østbye turen tilbake over Atlanterhavet og hjem igjen til Norge. For hundre år siden var det ganske normalt at en kunde bestilte plater …

Les mer

En Privatvisit hos «en notabel Reisende»

Sommeren 1878, kun ett år etter at Thomas Edison hadde presentert sin oppfinnelse for verden, gjorde fonografen sin første opptreden på norsk jord. Møtet mellom nysgjerrige nordmenn og den tekniske nyvinningen ble utførlig beskrevet i en artikkel som kom på …

Les mer

50 skatter på Nordmøre

Om jeg hadde lyst til å overta de gamle steinkakene som ble funnet på hytta? Javisst! Turen fra Molde til nabobyen Kristiansund på Nordmøre kastet av seg 50 små skatter. Det er alltid moro å overta små bunker med gamle …

Les mer

Å knuse småspurver

Det var flere som spådde Arne Garborgs gamle dikt «Småsporven gjeng i tunet» en lysende fremtid på verdens platemarked sensommeren 1956. I stedet ble platene inndratt, lageret knust og originalmatrisen tilintetgjort.

Les mer

Kaptein Sortebill mot lærerlaget

Verden var og ble den samme selv om Henki Kolstad høsten 1954 på 78-plate proklamerte at «det var en liten negergutt som hette vesle Hoa». Nei, det var heller baksiden av platen som et øyeblikk fikk verden til å gå …

Les mer