Henrik Dahl.

Født: 31. mars 1883 i Kristiania[1]
Død: 15. april 1961 i Oslo

Henrik Fiuren Dahl. Visesanger. Ble cand.jur. i 1908. Fra 1911 til 1913 studerte han sang i Berlin, og opptrådte som konsertsanger i Norden og Tyskland i perioden frem til 1927. Direktør for kabareten Den røde lygte’ i Kristiania fra 1921 til 1923 og tilknyttet Chat Noir fra 1923 til 1925. Forretningsmann fra 1927, men kom tilbake til visesangen i 1938.

Søndag 24. august 1913 opptrådte Henrik Dahl i Bodø, hvorpå redaktør Thue skrev følgende anmeldelse i Bodø Tidende: Henrik Dahls Viseaften Søndag var, trods Regnveiret, mindre godt besøkt. I Advertisementet stod anført, at det var det «nyeste Repertorie» som skulde frem. Det kan vi ikke uttale os om, men det kan vi si, at de fleste Viser, der blev sunget, var slibrige og ekvivoke, hvilket blev særlig pointert ved Sangerens Miner og Gebærder. Det syntes som om det især var det uanstændige i Sangene som fanget hans Interesse og som han især hadde Lyst til. Den Maate hvorpaa han sang, var ofte meget støtende og upassende, han la derved en Betydning i Ordene som der ikke altid laa i dem. Det er besynderlig at en juridisk Kandidat ikke kan finde nogen anden Levevei end at reise Landet rundt og synge væmmelige Viser.

Lillehammer Tilskuer skrev deretter følgende: Henrik Dahl har følt sig krænket ved denne Omtale og har anlagt privat Injuriesak mot «Bodø Tidende». Det kan jo bli en fornøielig Sak – ti naturligvis maa Hr. Dahlop i Retten og synge sine Viser for at Retten kan avgjøre om de er «støtende», «upassende» og «væmmelige».

Redaktør Thue ble idømt 40 kroner i mulkt, 60 kroner i saksomkostninger og mortifikasjon av de påklagede ytringer. Han ble også forpliktet til å innta dommen i sitt blad.

Meddomsretten hadde nektet redaktør Thue å benytte Bodøs sogneprest og klokker som sakkyndige, og man fant det heller ikke nødvendig å la Henrik Dahl synge «Josef og Potifars Hustru» i retten. På grunnlag av dette anket redaktøren saken til lagmannsretten, men dette ble avslått av Høyesteretts kjæremålsutvalg.

[1] Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1881-1891, s. 109

InnspillingsdatoMatrisenummerTittelRollePlate
1910-09-05
Kristiania
616ahAmanda LundblomVokal (solo)Gramophone 282059
Gramophone X 1389
1910-09-05
Kristiania
617ah[ukjent]Vokal (solo)
1910-09-05
Kristiania
618ahByssan luVokal (solo)Gramophone 282335
Gramophone X 1427
1910-09-05
Kristiania
619ahBackfishviseVokal (solo)Gramophone 282060
1910-09-05
Kristiania
620ahEnsamjungfrun Betty Sederholms visaVokal (solo)Gramophone 282126
Gramophone X 1389
1910-09-05
Kristiania
621ahKristianiaviseVokal (solo)Gramophone 282067
1910-09-05
Kristiania
622ahTordyveln og fluenVokal (solo)Gramophone 282286
1910-09-05
Kristiania
623aha) Jomfruen ved himlens port b) Halvor KlettenVokal (solo)Gramophone 282395
1910-09-05
Kristiania
624ahMunkenVokal (solo)Gramophone 282271
1910-09-05
Kristiania
625ahHaukeligaukenVokal (solo)Gramophone 282336
1910-09-05
Kristiania
626ahFrognersætervisenVokal (solo)Gramophone 282396
1910-09-05
Kristiania
627aha) Kärleksfunderinga b) Skepparvisa: Från England till SkottlandVokal (solo)Gramophone 282285
1911-09-02
Kristiania
3358abMin tösVokal (solo)Gramophone 282427
1911-09-02
Kristiania
3359abLilleguts viseVokal (solo)Gramophone 282428
Gramophone X 1427
1911-09-02
Kristiania
3360abFästmansköpetVokal (solo)Gramophone 282507
1911-09-02
Kristiania
3361abFyra små grisarVokal (solo)Gramophone 282508
1911-09-02
Kristiania
3362abSommernat [ødelagt]Vokal (solo)
1911-09-02
Kristiania
3363abAlfridas skæbne, eller Den utro adelsmandVokal (solo)Gramophone 282570
1911-09-02
Kristiania
3364abLivets tunge stigVokal (solo)Gramophone 282571
Gramophone X 1429
1911-09-02
Kristiania
3365abAkedas mellem mand og kjæring [slettet]Vokal (solo)
1913-02-01
København
4865abKarneval [slettet]Vokal (solo)
1913-02-01
København
4866abLille Maja [slettet]Vokal (solo)
1913-02-01
København
4867abNr. 17.s Rapport, fra «Olaves Petersens viser»Vokal (solo)Gramophone 282971
Gramophone X 1428
1913-02-01
København
4868abFredmans sang om Joseph og Potifars hustru, fra «Fredmans sånger»Vokal (solo)Gramophone 2-282061
1913-02-01
København
4869abSjømandssangVokal (solo)Gramophone 2-282031
Gramophone X 1232
1913-02-01
København
4869 1/2abSjømandssang [slettet]Vokal (solo)
1913-02-01
København
4870abMollbergs paradering vid korpral Bornands grav, fra «Fredmans epistlar» [slettet]Vokal (solo)
1913-02-01
København
4871abSlagsmål på kroen ved Rostock, fra «Fredmans epistlar»Vokal (solo)Gramophone 2-282062
1913-02-01
København
4872abAlfridas skæbneVokal (solo)Gramophone 282570 X
Gramophone X 1429
1913-02-01
København
4873abManden og KonenVokal (solo)Gramophone 2-282478
Gramophone X 1473
1913-02-01
København
4874abSjømandsviseVokal (solo)Gramophone 2-282032
Gramophone X 1232
1913-02-01
København
4875abI LektöjsbutikenVokal (solo)Gramophone 282972
Gramophone X 1428
1913-02-01
København
4876abMin ven, min kånde og min elskerindeVokal (solo)Gramophone 2-282170
1913-02-01
København
4877abDansevisen om de varme zoner, fra «Det grønne håb» [slettet]Vokal (solo)
1913-04-02
Berlin
2099akVed Rindals klipperVokal (solo)Gramophone 2-282090
Gramophone X 1410
1913-04-02
Berlin
2100akLille MajaVokal (solo)Gramophone 2-282596
1913-04-02
Berlin
2101akAlperosenVokal (solo)Gramophone 2-282091
Gramophone X 1410
1913-04-02
Berlin
2102akFarvelVokal (solo)Gramophone 2-282479
Gramophone X 1473
1913-04-02
Berlin
2104akDansevisenVokal (solo)Gramophone 2-282171
1913-04-02
Berlin
2105akKarneval [slettet]Vokal (solo)
1913-04-02
Berlin
2105 1/2akKarnevalVokal (solo)Gramophone 2-282116
1913-04-02
Berlin
2106akLivsglædeVokal (solo)Gramophone 2-282117