Per Chr. Andersen (født 5. april 1892, død 12. mars 1964).