Jan Arnfinn Aandal (født 16. juni 1936 i Kristiansund). Gift med Kari Aandal.