Lister over plater som mangler i samlingen. Ta gjerne kontakt om du har én eller flere av disse platene å selge eller å bytte.

Jeg samler alle opplag og varianter. Der jeg er ute etter et spesielt opplag, er dette angitt under katalognummeret.

Kun norske pressinger er av interesse. Hvorvidt det er en norsk pressing, ser man på rettighetsteksten. Den står som oftest skrevet rundt selve etiketten, eller står i noen tilfeller midt på etiketten under logoen. Rettighetsteksten står på norsk, og finnes blant annet i disse variantene:

  • «Kringkasting uten tilladelse forbudt»
  • «Kringkasting og annen offentlig fremføring etc. forbudt»
  • «Kringkasting og annen offentlig framføring uten særskilt tillatelse forbudt»
  • «Denne plate må bare anvendes til privat bruk, ikke til offentlig fremføring, kringkasting etc.»
  • «Selges til privat bruk. Utleie, utlån i erhvervsøiemed, offentlig fremføring som ved kringkasting, høittaleranlegg, lydfilminnspilling m. v. uten fabrikantens samtykke forbutt»
  • «Alle rettigheter forbeholdes platetilvirkeren, resp. eieren av det innspilte verket. Ettergjøring, offentlig framføring, kringkasting m. v. av denne platen forbudt uten samtykke»

I noen tilfeller kan det dreie seg om norske pressinger uten norsk rettighetstekst. Da kan det stå «Made in Norway» på etiketten.

LISTENE: