Korrekt skrivemåte på tittelen «Bernardine».
Skrivefeil «Bernadine» for tittelen «Bernardine».