Concert Record «Gramophone»
a) Nipper, grønn vegg b) Nipper, grå vegg
Manufactured by Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin