Han ble født inn i en av landets første jødiske familier, og slo seg opp som agent, grossist og skipsreder. Men bergenseren Olav Brynjulf Hess var også plateartist for nesten 100 år siden.

For å ta begynnelsen først: Den lille byen Bernburg i dagens Tyskland er i antall innbyggere ikke stort større enn Molde kommune. I 1829 var Bernburg hovedstaden i hertugdømmet Anhalt-Bernburg, og dette året ble jødiske Moritz Julius Hess det nyeste tilskuddet til byens befolkningsstatistikk. Lite visste vel den lille gutten i Bernburg om at den norske dikteren Henrik Wergeland førte en utrettelig kamp i et fremmed land om å få opphevet et gammelt forbud mot å la jøder få innpass i riket.

En av innspillingene fra 1923, forhandlet av Musik-Magazinet i Bergen.

Den såkalte jødeparagrafen ble opphevet i Norge i 1851, og snart ble Julius Hess en av landets aller første jøder. Han bosatte seg i Bergen, og i august 1859 etablerte han sitt eget litografiske studio. I 1866 giftet han seg med Brünette Antonette Meyer, som ble født i danskekongens Kiel i 1836, og som også var av jødisk avstamning. Barna kom som perler på en snor, og aller sist i søskenflokken så Olav Brynjulf dagens lys 13. januar 1881. Gutten ble døpt i Bergen domkirke 1. mai samme år.

Den kvikke pjokken vokste opp på Torvalmenningen, og ble rundt århundreskiftet en kjent aktør på idrettsbanen under idrettslagets Norrønas fane. På samme tid figurerte han også som sjef for buekorpset Nordnæs Bataillon.

Den unge Hess startet sin karriere gjennom en kontorpost hos kemneren høsten 1900, og i 1904 giftet han seg med Gudrun Marie Nilsen. Hans eldre bror Bruno hadde da rukket å utmerke seg som sanger i lokalmiljøet, og hadde sågar gjort flere plateinnspillinger i London. Dessverre døde Bruno av mavekreft allerede 29. november 1905 på Bergen sykehus, bare noen dager før de første norske plateinnspillinger fant sted i Kristiania.

Grossisten i 1909.

Agent og grossist

På nyåret 1909 innmeldte Olav til magistraten i Bergen sin egen forretning, og kunne heretter tituleres som importør, eksportør og agent. Som nyslått forretningsmann hadde han flere lange opphold i England, og han engasjerte seg blant annet i handelsforbindelsene mellom Vestlandet og engelskmennene. Høsten 1909 holdt han sågar et foredrag med tittelen «Frihandel contra beskyttelse i England». Hess var en ihuget tilhenger av frihandelen og var av den oppfatning at «det er fordelagtigere at importere utenlandsk vare billigst end at producere samme hjemme til en høiere pris. Beskyttelsesmandens teori er derimot anderledes. Han hævder, at det er bedre en vare produceres hjemme (i ly av toldbeskyttelse) til en høiere pris».

Tidlig i 1910 gjorde han et flere uker langt studieopphold der borte, hvor han konkluderte med at den engelske byen Grimsby kunne ha vel så store fordeler som Newcastle som endepunkt i den såkalte Englandsruten, som besørget post- og passasjertrafikken til Det Bergenske Dampskipsselskap og Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap.

Sangeren i 1915.

Baryton med sympatisk klang

Og det er i tiden rundt Den første verdenskrig vi ser de første bevis på Olav B. Hess’ sangtalent. 19. april 1914 medvirket han nemlig under Haugesunds sangerforbunds konsert, og fikk følgende skussmål: «Hr. Olaf Hess faar i pressen ros for at eie en stor og fyldig baryton med sympatisk klang særlig i de høiere tonelag og med en tydelig tekstuttalelse». 13. desember samme år annonserte man med Hess som solist under julekonserten i Korskirken i Bergen.

En del år tidligere hadde Knudtzon i Kristiansund, landets største klippfiskeksportør, slått seg sammen med Andrew Johnson i Hull, og dannet firmaet Andrew Johnson Knudtzon & Co. I dette firmaet ble Hess ansatt, og kanskje var en forretningsreise til Kristiansund årsaken til at han i desember 1915 holdt to konserter i Kirklandet kirke, akkompagnert av selveste Edvard Bræin?

Reformatoren

I den påfølgende tiden engasjerte han seg blant annet for å reformere salget av fersk sild langs kysten. Det var auksjonsprinsippet han ville fremme: «Den hittidige metode at kjøperne maa vokte paa de indkommende dampere i aapne robaater i den ufjælgeligste vintertid – dag og nat – har saa mange skjæve sider, at jeg ikke her skal dvæle videre derved. Jeg skal forbigaa detaljer og gaa ret paa saken ved at foreslaa, at salget av den ferske sild bør finde sted ved auktion, og at denne auktion etableres i land i nærheten av havnen». I et langt inserat i Romsdalsposten høsten 1916 foreslo han å innføre denne auksjonsordningen i Kristiansund allerede kommende sildesesong.

Mye kunne vært skrevet om foregangsmannen og agenten Olav B. Hess. I mange år var han også en aktet reder, spesielt innen havfisket. Men la oss herfra fokusere på hans musikalske bedrifter.

Rederen i 1937.

En sanger tar form

Noen omfattende musikerkarriere jaget han ikke. Han ble som regel omtalt som sangamatør, og var en sjelden gang å oppleve som solist ved kirkekonserter, der inntekten gikk til menighetens fattige. Men på begynnelsen av 1920-tallet fant han tid til å finpusse talentet, og gikk i sanglære hos den kjente sangerinnen Ida Teresia Singer. Hun hadde bak seg en fin karriere blant annet på operascenene i Tyskland, da hun etablerte seg som pedagog i Bergen.

Således deltok han under Ida Teresia Singers elevaften i Logens festsal 29. mai 1922 sammen med Borghild Lund, Amanda Drange, Ruth Vikre, Gerda Holsen, Theodor Godwin-Larsen og Erling Holm, akkompagnert av Hugo Kramm ved flyglet. Sin virkelige sangerdebut fikk han under Singers operaaften i Logen i slutten av november samme år. I annonsen ble han lansert sammen med «kammersanger og første heltetenor ved Hamburger-operaen» Erik Enderlein, mens Else Gipser var å finne ved flyglet.

Avisen «Dagen» var til stede, og kunne melde følgende fra opplevelsen: «Det krævende program bød paa arier og operapartier av Wagner, Weber, Kienzl og Verdi. Fra første stund av var stemningen høi blandt publikum. Olav B. Hess har gode stemmemidler og synger med temperament; men han maa se at faa mere herredømme over ansigtets mimik».

Plateartisten

Den skinnende stjerne ble omtalt som høyt begavet og Singers beste elev, da han deltok både med soloinnslag og duetter med Ida Singer selv under en kirkekonsert i Haugesund i slutten av september 1923. Solist var han også da han i slutten av november deltok på en Grieg-aften i «Harmonien», men Bergens Tidende kunne styre sin begeistring: «Hr. Olav Hess indtar endnu et saa litet utviklet sangamatørstadium, at man ikke med rimelighet kan forlange, at det vilde nordiske vikingeblod eller den brede selvsikre offerprest kan bli tolket gjennem hans tamme recitativ».

I desember 1923 kom også nyheten om at Ida Teresia Singer hadde tatt med seg sin elev til Berlin for å foreta grammofonopptakelser, og at resultatene nå var ventet i butikkhyllene. På 12-toms 78-plater på etiketten Odeon kunne man nå nyte Hess’ innstuderinger av «Deilig er jorden», «Du grønne, glitrende træ goddag», «Bergens-sangen» og «Millom bakkar og berg», samt hans duetter med Singer: «Salige de, som forfølgelse lider», «Crusifix», «Aftensang» og «Nun bist du worden mein eigen».

Og kanskje kan man si at Olav B. Hess ga seg mens sangerkarrieren var på topp. Med plateinnspillingene som visittkort over en karriere som kunne ha vært, ga han senere noen få kirkekonserter før han konsentrerte seg om forretningslivet frem til han døde 21. desember 1957, 77 år gammel.