Rett etter unionsoppløsningen spilte han inn plater i Amerika. Etterpå importerte han baderomsutstyr til Kristiania. Han tjente seg rik på kobber under den første verdenskrigen, før han asfalterte Karl Johans gate ti år senere. Hjalmar E. Røren var et fascinerende bekjentskap.

Han ble født 26. juni 1880 i Kristiania, som sønn av agent Ole Severin Røren og hans hustru Henriette Margrethe Jæger, og fikk navnet Hjalmar Eugen ved dåpen i Vor Frelsers kirke samme sommer. Han var student i 1901, og gikk Krigsskolens første avdeling. Etter at han tok anneneksamen ved universitetet, reiste han fra Kristiania til New York 14. april 1904.

I løpet av sine tre år i Amerika gjorde han flere innspillinger som ble utgitt som fonografsylindere av Edison og 78-plater av Victor Talking Machine Co. Opptakene for Edison og Victor var for øvrig ikke de samme.

Edisons fonografsylindere var «Saeterjentens Sondag» (19113), «Aa Ola Ola min eigen Onge» (19114), «Ja, vi elsker dette Landet» (19115), «En Sanges Bon» (19116), «Mens Nordhavet bruser» (19117), «Sonner av Norge, det aldgamle Rige» (19118), «Du gamla, du friska» (19119) og «Vi vil os et Land» (19120).

De énsidige 78-platene for Victor var «For Norge, kjæmpers födeland» (3500), «Syng kun i din ungdoms vaar» (3501), «Studentersang» (3502), «Aa Ola Ola min egjen Ongje» (3503), «Jeg lagde mig Saa Sildig» (3504), «Ja vi elsker» (3505), «Sönner af Norge» (3506), «Det Norske flag» (3507), «Saeterjentens söndag» (3508) og «Millom Bakkar og Berg ut med havet» (3509).

Tidlig på 1920-tallet ble de fleste av Victor-innspillingene utgitt på nytt på tosidige plater (63395, 63396 og 63397) i USA.

I 1907 reiste Røren tilbake til Norge, og på nyåret 1908 startet han bedriften Teknisk Compani A/S sammen med Trygve G. Hygen. I løpet av sin tid i USA hadde Røren fattet interesse for amerikanernes praktiske og glimrende baderomsutstyr, og sørget for å sikre seg enerett på import til Norge. Dertil sørget han for å skaffe til veie store mengder kobber, og skapte seg således en pen formue under den første verdenskrig.

Den alsidige baryton hadde nå lagt sangkarrieren på hyllen, og konsentrerte seg fullt og helt om næringslivet. Han var levende opptatt av samferdsel, og var en varm talsmann for nødvendigheten av å utstyre våre viktigste veier med fast veidekke. Således opprettet han i 1927 firmaet Norsk Essen-asfalt Co., som fremdeles er i drift. Han vakte oppsikt ved å asfaltere paradegaten Karl Johan over natten i mai 1928, og ga få år senere ut boken «Håndbok for veiingeniører».

Sangeren, disponenten, grossereren og gründeren Hjalmar Eugen Røren døde i Oslo 28. februar 1941, og ble begravet fra Vestre gravlund.

Det er ikke godt å si om noen her hjemme kjente til hans tidlige karriere som plateartist i USA – i alle fall har jeg ikke funnet noen indikasjoner på det. Ikke kan jeg se at noen av hans innspillinger noensinne ble utgitt utenfor USAs grenser heller.

Men i august 2019 fant jeg tre av de amerikanske Victor-innspillingene på nettauksjonssiden eBay (3504, 3505 og 3506), og to uker senere dukket pakken opp i Molde – godt polstret i alle bauger og kanter. Da hadde platene, i alle fall i luftlinje, tilbakelagt 6335 kilometer fra Raleigh i North Carolina.

Enda et lite stykke norsk kulturhistorie var dermed sikret.

Flere av Rørens gamle innspillinger er for øvrig digitalisert. Her kan du lytte deg 113 år tilbake:

Millom bakkar og berg
Ja, vi elsker
Mens Nordhavet bruser
Sæterjentens søndag
Syng kun i din ungdoms vaar
Det Norske flag
Jeg lagde mig Saa Sildig