Våren 1930 ble firmaet Norsk Phonycord A/S etablert for å selge de nye tyske phonycord-platene, som ble annonsert som bøyelige og uknuselige. I april inviterte agenten og grossisten Finn Meder pressen til en demonstrasjon på Hotell Bristol i Oslo.

Annonse fra Dagbladet 5. april 1930.

Det tyske firmaet Phonycord GmbH ble etablert 29. mai 1929, og var i virksomhet en kort og hektisk tid frem til det opphørte et par år senere. I løpet av denne tiden ble phonycord-platen solgt på lisens flere steder i Europa.

Grammofonplaten som tåler alt
(Dagbladet 5. april 1930)

Hvis De akter å transportere Deres grammofon med til påskehytta bør De samtidig overveie å ta med noen av de nye phonycordplatene som i disse dager er kommet i handelen i våre musikkforretninger. Den store tyske oppfinnelse blev igår demonstrert for pressen.

Det nye ved platene består i at de ikke kan knuses og er lette som fjær. Massen de er laget av minner om cellulose eller farvet gelatin, og kan rulles sammen som et notehefte, de tåler sol og varme og tar ikke engang skade av et kokende varmt bad. Og så spiller de aldeles ypperlig uten den minste skurring.

Platene fremstår i de forskjelligste farver, blått, gult, grønt, rødt, firmaets motto ser ut til å være «si det i farver og toner», hver musikkgenre har sin farve, valsen er f. eks. heftig rød mens marsjen er kjølig blå.

Det skal bli interessant å følge det nye fabrikat videre når det har skaffet sig den stab av norske krefter som firmaet alt har satt sig isving for å få.