Vi maa have en Bugtaler blandt os!

– Vi maa have en Bugtaler blandt os! lød den umiddelbare reaksjonen da det franske vitenskapsakademiet fikk presentert Thomas Edisons nye oppfinnelse: Fonografen. Historiene om den tekniske nyvinningen gikk land og strand, og 6. april 1878 nådde nyheten Møre og …

En Privatvisit hos «en notabel Reisende»

Sommeren 1878, kun ett år etter at Thomas Edison hadde presentert sin oppfinnelse for verden, gjorde fonografen sin første opptreden på norsk jord. Møtet mellom nysgjerrige nordmenn og den tekniske nyvinningen ble utførlig beskrevet i en artikkel som kom på …

50 skatter på Nordmøre

Om jeg hadde lyst til å overta de gamle steinkakene som ble funnet på hytta? Javisst! Turen fra Molde til nabobyen Kristiansund på Nordmøre kastet av seg 50 små skatter. Det er alltid moro å overta små bunker med gamle …

Å knuse småspurver

Det var flere som spådde Arne Garborgs gamle dikt «Småsporven gjeng i tunet» en lysende fremtid på verdens platemarked sensommeren 1956. I stedet ble platene inndratt, lageret knust og originalmatrisen tilintetgjort.

En fanfare på vent

«Jeg er ikke så sikker på det», svarte Olympiafanfarens egen komponist Johannes Hanssen på Rolf Kirkvaags spørsmål om han mente at den rette melodi var valgt som fanfare for De VI. olympiske vinterleker i Oslo i 1952. Oslo hadde under …