Historiene

Se alle

Å knuse småspurver

Det var flere som spådde Arne Garborgs gamle dikt «Småsporven gjeng i tunet» en lysende fremtid på verdens platemarked sensommeren 1956. I stedet ble platene inndratt, lageret knust og originalmatrisen tilintetgjort.

Kaptein Sortebill mot lærerlaget

En fanfare på vent

Norges morsomste mann

For Danmark at stride

Staccatoer og alskens flotte løp

I mørke og lys

Skattejaktene

Se alle

En syngende gründer

Rett etter unionsoppløsningen spilte han inn plater i Amerika. Etterpå importerte han baderomsutstyr til Kristiania. Han tjeneste seg rik på kobber under den første verdenskrigen, før han asfalterte Karl Johans gate ti år senere. Hjalmar E. Røren var et fascinerende …

Otto Clausens lange reise

Sort gull fra Oslo

En emigrant vender hjem igjen